Zinnen

Zinnen die ik bewaar, helpen me herinneren aan de dingen die ik belangrijk vind, waar ik mijn aandacht graag op richt, waar ik blij van word en wat me raakt in het leven. Regelmatig schrijf of typ ik een zin of stukje tekst over van een boek of artikel dat ik aan het lezen ben. Of van een programma of film waar ik naar kijk.
Hieronder deel ik er een aantal. Deze lijst is groeiende (de nieuwste plaats ik steeds bovenaan).
(En om de maandag deel ik een zin via mail. Ontvangen? Inschrijven hiervoor kan hier.)

“Ik geloof dat we bij geboorte alles weten, dat we oneindig veel meer waarnemen dan de dunne schil van de zichtbare wereld, dat we op duizelingwekkend niveau associëren en verbinden. En dat vervolgens deze kennis er zo snel mogelijk uitgeramd wordt ten faveure van de eenzijdige belichting op iets dat er uiteindelijk niet zo veel toe doet – de buitenkant. Vandaar dat we ook eeuwig blijven zoeken naar meer, en anders, en meer.
Nicolien Mizee – De kennismaking

“Voor wie weinig geld heeft leidt grotere materiële welvaart tot meer geluk, maar wie erg rijk is ervaart die effecten niet meer. Integendeel, omdat tijd voor iedereen het ultieme schaarse goed is, is het voor zeer rijke mensen extreem duur om hun tijd door te brengen met spelletjes spelen met hun kind of naar een familiebijeenkomst te gaan, omdat in diezelfde tijd veel geld verdiend kan worden.
Na een tijdje verliezen deze superrijke mensen hun gevoeligheid om geluk te ervaren bij trage bezigheden als een wandeling maken in het bos of een kopje thee drinken tijdens een praatje met een ouder of vriend.

Ingrid Robeyns – Rijkdom. Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord?

Wanneer je jezelf onttrekt aan het lawaai van de moderne wereld, ontdek je niet alleen maar een innerlijke wereld, maar ook een diep bewustzijn van de instincten die we zijn kwijtgeraakt. Daarop afstemmen vergt tijd en stilte. Met al onze zintuigen aanwezig zijn geeft ons de kans om de wereld anders voor te stellen en er anders te wonen. Deze intuïtie ligt te rusten in ons allemaal.
Tamsin Calidas – Ik ben een eiland

“How do migrating birds know which one to follow? What if the lead bird just wants to be alone?”
Bill Bryson – The Life and Times of The Thunderbolt Kid

“Vergeet timemanagement. Dat hield op te bestaan op de dag dat het electronisch tijdperk werd geboren.
Je hebt nooit genoeg tijd om alle dingen te doen die je moet of wilt doen. Je enige hoop is dat je leert selectief te zijn en dit betekent eenvoudigweg dat je prioriteiten stelt van boven naar beneden en leert nee te zeggen tegen onnodig gebruik van je tijd.”
Karen Kingston – Weg met de warboel

‘Ik geloof niet, maar ik weet dat: ongeacht je leeftijd of je levensloop, en ongeacht de vaag of het beoefenen van kunst je werk, liefhebberij of je droom is, het nooit te laat is of te egoïstisch of te dwaas om aan je creativiteit te werken.”
Julia Cameron – The artist’s way

“If you ever find yourself sitting in the darkness, and then decide you want to sit in the light, consider, your first few steps must be in the darkness.”
Mike Dooley – A beginner’s guide to the galaxy

“Het is de hoogste tijd om te gaan luisteren, om de uiterlijke en innerlijke wereld weer te gaan waarnemen.
We worden niet gelukkiger en gezonder door alles te hebben en alles mee te maken. Productie en consumptie kunnen niet eeuwig doorgroeien. Het leven met al zijn fascinerende veelzijdigheid dreigt verloren te gaan.”

Ernst Paul Dörfler – Nestwarmte. Wat wij van vogels kunnen leren

‘Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft.’ zei het paard.
‘Het betekent dat je weigert op te geven.’

Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

“The secret to life is to put yourself in the right lighting. For some it’s a Broadway spotlight; for others, a lamplit desk.”
Susan cain – Quiet

“De beste manier om een leven vol frustratie te veranderen in een leven waar je greep op hebt, is door je talenten en sterke punten te ontwikkelen, en niet alleen je zwakke punten te compenseren. Richt je op wat je wel bent, in plaats van op wat je niet bent.”
Edward Hallowell & John Ratey – Hulpgids ADHD

“Moeilijkheden bieden je een keuze: we kunnen óf weggevaagd worden door onze verwondingen, óf ze benutten om onze ziel te doen groeien.”
Joan Borsyenko

“De diepte van ieder inzicht hangt heel nauw samen met de diepte van je verwarring.”
Stephen Batchelor – Bekentenis van een boeddhistisch atheist

“Het is terecht dat we ons schuldig voelen wanneer het het eind van de dag is en we ons niet hebben beziggehouden met wat belangrijk is. Het is onze eigen verantwoordelijkheid om ons niet te laten afleiden van onze output, van wat wij willen doen en bereiken. Op de input, die eindeloze stroom van eisen die aan ons worden gesteld, moeten we reageren op de momenten dat we daar zelf voor kiezen.”
Tony Crabbe – Nooit meer te druk.

“Eenzaamheid heeft naar mijn idee weinig te maken met de plek waar je bent. Het is een gemoedstoestand. In een grote, bruisende stad tref je mensen die heel eenzaam zijn. Zo heb ik me in de ruimte nooit gevoeld. Sterker nog, omdat een blik door het raam genoeg was om onze planeet te zien, was ik me bewuster van de zeven miljard mensen die daar leefde en voelde ik me meer met hen verbonden.”
Chris Hadfield – Handboek van een astronaut. Hoe te leven op aarde

“Hoe meer ik de tijd neem om naar dingen te kijken, hoe meer beloning en complexiteit ik ervoor terugkrijg.”
Amy Liptrot – De uitweer

“Door de uitvinding van de mobiel vond de mens meteen ook de onrust uit die hij voelde wanneer hij geen mobiel bij zich had.  Maar misschien was dat ook zo toen de brief zijn intrede deed. En bij internet. Telkens als de mens iets produceerde, verloor hij iets.”
Genki Kawamura – Als katten van de wereld verdwijnen

Help ons te begrijpen dat de wijsheid niet gelegen is in de antwoorden die we ontvangen, maar in het mysterie van de vragen die ons leven verrijken.
Paulo Coelho – Manuscript uit Accra

Als je mensen vraagt wie ze zijn, krijg je vaak hun levensverhaal te horen, Maar dat is niet wie ze zijn. Dat verhaal beschrijft slechts een aantal voorvallen uit hun leven. Je kunt jezelf niet leren kennen door erover na te denken. Je kunt jezelf alleen leren kennen door je geest stil te maken en te luisteren – door echt aanwezig te zijn voor wat zich op elk moment aandient.
Tijn Touber – Het geheim van genialiteit

“Je weet niet of je iemand wel of niet wilt kennen tot je die persoon hebt ontmoet, ermee hebt gepraat, het belangrijkst van alles: vragen hebt gesteld.”
Will Schwalbe – De leesclub voor het einde van het leven

“Mensen zeggen wel eens: ‘jij maakt ook overal het beste van.’ Ik vind dit zo een flauwhartige uitdrukking. Het is overal helemaal goed. En tegelijkertijd helemaal slecht. Die twee houden elkaar in evenwicht, overal en altijd. Ik heb nooit het gevoel, dat ik ergens het beste van maken moet, alles is altijd helemaal goed zoals het is.  Iedere situatie, hoe ellendig ook, is iets absoluuts en houdt het goede en slechte in zich besloten.”
Etty Hillesum- Brieven uit Westerbork

“Ik raad iedereen aan om te luisteren naar de vertellers, want als we niet luisteren, weten we niet wie ons vooraf zijn gegaan en wat we van ze kunnen leren.”
Guus Kuijer – De bijbel voor ongelovigen

“Imagine that everyone is enlightened except you. The people you meet are all here to teach you something.”
Richard Carlson-  Don’t sweat the small stuff.

“After you have read all the books, and heard all the lectures, you must still judge what is for you. Books and people can merely inspire you. But if you must read books, read many books, so that you will contact as many conflicting opinions as possible. In this manner you’ll be required to form your own opinions after all.”
Peace Pilgrim

“Men zegt dat stenen muren nog geen gevangenis maken en dat ijzeren tralies nog geen kooi vormen. Dat had ik als jongetje vaak horen beweren. Ik had dat gezegde goed in mijn oren geknoopt.. Ik wist dat ze mijn geest niet gevangen konden houden. Zolang ik kon denken, was ik vrij.”
Denis Avy – De man die naar Auschwitz wilde

“Wanneer we al onze ‘lege’ tijd opvullen met prikkels in de vorm van elektronische apparaten, games en afleiding,  worden onze hersenen lui en het denkproces komt in feite tot stilstand. Zo horen we nooit onze innerlijke stem – we ontwikkelen geen relatie met het zelf en onze geest. We leren onszelf niet kennen omdat we niet goed luisteren.”
Keri Smith – The wander society

Als de geest naar buiten kijkt,wordt hij door de hevige winden van de wereld beïnvloed.Maar als de geest naar binnen kijkt,kunnen we onze kern vinden en in stilte rusten.”
Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

“In noodgevallen komt het beste in mensen naar boven. Ik zou geen sociologisch inzicht weten dat zo stevig is onderbouwd en zo straal wordt genegeerd. Het beeld dat in de media wordt geschetst is steevast het omgekeerde van wat er daadwerkelijk na een ramp gebeurt.”
Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

“The greatest prison that people live in, is the fear of what other people might think.“
David Icke (uit de film ‘Thrive’)

“We are all something happening in space.”
Alan Watts

“How much better the world would be if nothing went faster than donkeys. We might even slow down enough to catch up with ourselves, and become aware, in the new silence, of the answers that flow from all that surrounds us.”
Peter Cornish – Dazzled by daylight.

“If you don’t see any positive qualities in anybody, it doesn’t mean that you are the best. It means that you are closed.”
Ringu Tulku Rinpoche

Je komt iets belangrijks over iemand te weten als je ziet hoe hij omgaat met mensen die zwakker zijn dan hij.
Mark Rowlands – De filosoof en de wolf

“Maar hoe belangrijk het ook is om je brein te voeden, het scholen van je hart is minstens zo belangrijk.”
Wasfia Nazreen, klimster en activist uit Bangladesh in Salt magazine

“Humans were always doing things they didn’t like doing. In fact, to my best estimate, at any one time only point three per cent of humans were actively doing something they liked doing, and even when they did so, they felt an intense amount of guilt about it and were fervently promising themselves they’d be back doing something horrendously unpleasant very shortly.”
Hoofdpersoon, een buitenaards wezen op Aarde, in het boek ‘The Humans’ – Matt Haig

“Wanneer we afleren bang, gewelddadig, hebzuchtig, egoïstisch en machtsbelust te zijn, blijken zachtaardigheid, vreugde, liefde en geestelijke wijsheid er allemaal te zijn.”
Brian Weiss – uit Handboek voor de Ziel